Taktiska teman  

Basövning  Hitta matten! 

Övning Hitta matten!

Övning Hitta matten!

1: Svaghet på bakre raden 

2: Avdragare 

3: Instängd kung

4: Öppen kung

5: Driva kungen

6: Mating Attack

7: Öppna linjer

8: Öppna diagonaler

9: Stark diagonal

10: Löparparet

11: Avledning

12: Avleda pjäser

13: Befria/Blockera rutor

14: Spikning

15: Avgörande

16: Bondegenombrott

17: Dubbelattack